Bilimsel Program / Scientific Program
Bilimsel Bir Makalenin Hazırlanması Aşamaları / Steps of Preparing A Scientific Article
15:00 - 19:00
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Moderatörler / Moderators: Dr. Alper Ağca, Dr. Çağatay Çağlar, Dr. Yusuf Yıldırım  
  Bilimsel Makale Nedir? Bilimsel Yayın Çeşitleri Nelerdir?
What is a scientific article? What are the types of scientific publications?
Dr. Hüseyin Baran Özdemir
  Makale Tam Metinlerinin Elde Edilmesi ve Elektronik Kütüphanelerin Kullanımı
Finding full texts of articles, How to use electronic libraries?
Dr. Ali Rıza Cenk Çelebi
  Etik Kurul - Türkiye İlaç ve Tıbbi Cihaz Kurumu (TİTCK) Onayı Gerekli mi?
Ethical committee/ Ministry of health medical device and pharmaceutical institution approval; Is it necessary?
Dr. Cumali Değirmenci
  İstatistiksel Analize Geçmeden Önce Veriler Nasıl Hazırlanmalı, Veri Girişi Nasıl Yapılmalıdır?
How should we prepare and enter data before proceeding to statistical analysis?
Dr. Burçin Kepez Yıldız
  Bilimsel Makalenin Bölümleri Nasıl Yazılır? (İçerik Açısından)
How to write a scientific article? (In terms of content)
Dr. Muhsin Eraslan
  Bilimsel Makalenin Bölümleri Nasıl Yazılır? (Teknik ve Şekil Açılarından)
How to write a scientific article? (In terms of technical format)
Dr. Nihat Sayın
   KAHVE MOLASI / COFFEE BREAK  
  Hangi Dergi? Niçin? Yüklerken Nelere Dikkat Edilmeli? Atıfların Önemi?
Which journal? Why? What should be paid attention to during submission process? What’s the importance of citations?
Dr. Yalçın Karaküçük
  Yayınevleri Açısından Değerlendirme Süreci Nasıl İşlemektedir? Yayın Kurulu Nedir ? Nasıl Oluşur?
How does the evaluation process work for publishers? What is the editorial board? How is it constituted?
Dr. Hayati Yılmaz
  Makalem Kabul Olmadı / Revizyon İstendi. Bundan Sonra Ne Yapacağım?
My article was not accepted / Revision was requested. What will I do next?
Dr. Giray Ersöz
  Kabul Edilen ve Reddedilen Makale Örnekleri Üzerinde Tartışma
Discussion on examples of accepted and rejected articles
TOD GO Yönetim Kurulu Üyeleri / Young Ophthalmologists Executive Board Members