Bilimsel Program / Scientific Program
Myopi Progresyonu ve Kontrolü / Myopia Progression and Control
10:00 - 14:00
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
Kurs Öncesi Beklenti Anketi, Kurs Sonrası Geri Bildirim Anketi / Pre-course Expectation Survey, Post-course Feedback Survey
1. Myopinin Fizyopatolojisi ve Epidemiyolojisi
1. Physiopathology and Epidemiology of Myopia
Prof. Dr. Haydar ERDOĞAN
2. Myopi Progresyonunu Önlemede Kontakt Lens Dışı Yaklaşımlar
2. Interventions to Prevent Myopia Progression. Strategies Other Than Contact Lenses.
Prof. Dr. Sedef KUTLUK
3. Myopi Progresyonunu Önlemede Kontakt Lenslerin Rolü
3. Contact Lenses for the Prevention of Myopia Progression
Prof. Dr. Ömür Uçakhan GÜNDÜZ