Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Kornea ve Oküler Yüzey Birimi olarak 1 Mart 2020 günü Ankara TODEM' de düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursu (BAK) konusunu “Keratokonus” olarak belirledik. Kursumuz iki bölümdür. İlk kısmında konusunda deneyimli meslektaşlarımızla beraber keratokonus tanı ve progresyon kriterleri, çapraz bağları kriterleri ve tekniği, refraktif cerrahi ile kombine çapraz bağlama, keratokonusta kontakt lens seçenekleri, intrastromal halka tedavisi ve DALK cerrahisi olgu örnekleri ile desteklenerek anlatılacaktır. Öğleden sonraki ikinci oturumda da konuşmacıların getirecekleri ilginç olgu ve video örnekleri üzerinden genel bir interaktif tartışma yapılarak konunun katılımcılar tarafından daha iyi anlaşılması sağlanacaktır.

Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 30 katılımcı ile sınırladık. Bu 30 kişiden biri olmak için “online kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirilecektir.

Bu projenin gerçekleşmesine olanak sağlayan Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine, değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza teşekkürü borç biliriz.

Keratokonus konusuna ilgi duyan meslektaşlarımızı 1 Mart 2020 tarihinde Ankara TODEM’de düzenleyeceğimiz TOD Kornea ve Oküler Yüzey Birimi BAK programına davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,
BYK adına,

Prof. Dr.  Mehmet ORHAN 
KOY Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

Turkish Ophthalmological Association (TOA), Society of Cornea and Ocular Surface (COS) Skill Transfer Course (STC) within the framework of the event in Ankara TODEM hall will be held on March 1, 2020. The title of the meeting is determined as “Keratoconus”.

This course will be done in 2 parts. In the first session, diagnostic and progression criteria for keratoconus, the criteria and techniques of corneal cross-linking, a combination of crosslinking and refractive surgery, contact lens options for keratoconus, intrastromal ring and DALK will be given by our experienced lecturers. In the second session, a general interactive discussion will be made on the interesting case reports, enabling a better understanding of the management of keratoconus by the participants.

We limit our meeting to 30 participants. Registration will be required for application registration. The person who is accepted for the course will be informed by e-mail.

We think that these meetings are beneficial to all colleagues who are interested in the management of keratoconus.

We would like to thank you Turkish Ophthalmology Association, to all of our valuable instructors according to our meeting for the organization.

See you in Ankara on March 1, 2020.
Respectfully yours,

Mehmet ORHAN, MD