Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi olarak 1 Mart 2020 günü BursaTODEM' de düzenleyeceğimiz Beceri Aktarım Kursu (BAK) konusunu “Kornea Topografisi” olarak belirledik. Kurs ik bölümdür. İlk kısmında konusunda deneyimli meslektaşlarımızla beraber korneal topografinin kullanımı, sık kullanılan topografi cihazlarının özellikleri, değerlendirilmesi olgu örnekleri ile desteklenerek anlatılacaktır. Daha sonra küçük gruplar oluşturularak topografi değerlendirmesinin katılımcılar tarafından yapılması ve pratik kazanmaları sağlanacaktır.

Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 30 katılımcı ile sınırladık. Bu 30 kişiden biri olmak için “online kayıt” butonuna basınız. Katılmaya hak kazananlar e-posta ile bilgilendirilecektir.

Bu projenin gerçekleşmesine olanak sağlayan Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine, değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza teşekkürü borç biliriz.

Katarakt ve Refraktif cerrahi konularına ilgi duyan meslektaşlarımızı 1 Mart 2020 tarihinde Bursa TODEM’de düzenleyeceğimiz TOD Katarakt Refraktif Cerrahi Birimi BAK programına davet ediyor ve sizlerle buluşmayı heyecanla bekliyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,
BYK adına,

Prof. Dr.  Fatih Mehmet MUTLU
KRC Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

Turkish Ophthalmological Association (TOA), Society of Cataract and Refractive Surgery (SCRS) Skill Transfer Course (STC) within the framework of the event in Bursa TODEM hall will be held on March 1, 2020. The title of the meeting is determined as “Corneal Topography”.

This course will be done in 2 parts. In the first, general theoretical information for corneal topography, principles of corneal topography, evaluation of various corneal topography systems and their outcomes will be given by our experienced teachers. In the second part, a practical course which each participitant may have a chance to evaluate various corneal topography examples will be conducted with small subgroups.

We limit our meeting to 30 participants. Registration will be required for application registration. The person who is accepted for the course will be informed by e-mail.

We think that these meetings are beneficial to all colleagues who are or wish to do cataract or refractive surgeries. The participants will learn all the points to be considered in corneal topography, and find an oportunity to use the devices and evaluate different corneal topograph examples.

We would like to thank you Turkish Ophthalmology Association , to all of our valuable instructors according to our meeting for the organization.

See you in Bursa on March 1, 2020.
Respectfully yours,

Prof. Dr. Fatih Mehmet MUTLU, MD