Untitled Document
Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
01 Mart 2020, Pazar
01 March 2020, Sunday

Kurs Dili / Course Language
Kurs bilimsel dili Türkçe olacaktır. 
The scientific language of the course will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
01 Mart 2020 tarihinde saat 09:00-16:00 arasında açık olacaktır. 
It will be open from 09:00 to 16:00 on 01 Marc 2020. 

Katılım Sertifikası / Certificate of participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance course certificates will be send after course via mail.

Davet Mektubu / Invitation letter
Kornea Topografisi Beceri Aktarım Kursu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
Corneal Topography skills transfer course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.