Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Bu beceri aktarım kursunda tüm yönleri ile penetran keratoplasti işlenecektir. İlk oturumunda, konusunda deneyimli eğiticiler tarafından, preoperetif hazırlık ve enstrümantasyon, cerrahi teknikler, postoperatif hasta takibi ve komplikasyon yönetimi ayrıntılı bir şekilde katılımcılara aktarılacaktır. İkinci oturumda ise eğiticiler, küçük gruplara ayrılmış katılımcılar ile , interaktif bir ortamda, olgular üzerinden tecrübelerini paylaşacaktır.


Dr. Ayşe Burcu
KOY Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

In this skill transfer course, all aspects of penetrating keratoplasty will be covered. In the first session, preoperative preparation and instrumentation, surgical techniques, postoperative patient follow-up and complication management will be discussed in detail by experienced trainers. In the second session, the trainers will share their experiences with the participants divided into small groups based on the real cases.


Dr. Ayşe Burcu
Chair of TOA-KOY