Bilimsel Program / Scientific Program
Temel Keratoplasti / Basic Keratoplasty
09:30 - 15:15
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
09:30 - 12:45
  Moderatör / Moderator: Dr. Nilgün Yıldırım  
  Preoperatif Hazırlık ve Enstrümantasyon
Preoperative Preparation and İnstrumentation
Dr. Esra Karaca
  Cerrahi Teknik
Surgical Technique
Dr. Yusuf Yıldırım
  Postoperatif Hasta Takibi Erken Dönem Komplikasyonlar
Postoperative Follow-Up and Early Complications
Dr. Nilüfer Yalçındağ
  Ara
  Geç Dönem Komplikasyonlar, Astigmatizma Yönetimi
Late Complications and Astigmatism Management
Dr. Dilek Dursun Altınörs
  Rekeratoplastide Dikkat Edilmesi Gerekenler
Things to Consider in Repeat Keratoplasty
Dr. Nilgün Yıldırım
  Öğle Yemeği  
Gruplar
12:45 – 15:15
  Oda No 1: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 1: Interactive Case Presentations
Dr. Nilgün Yıldırım
  Oda No 2: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 2: Interactive Case Presentations
Dr. Esra Karaca
  Oda No 3: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 3: Interactive Case Presentations
Dr. Yusuf Yıldırım
  Oda No 4: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 4: Interactive Case Presentations
Dr. Nilüfer Yalçındağ
  Oda No 5: İnteraktif Olgu Sunumları
Room Number 5: Interactive Case Presentations
Dr. Dilek Dursun Altınörs