Davet

Temel tomografi beceri aktarım kursunun ilk bölümünde tomografi analizinde renk skalaları ve harita tipleri ile topografinin klinik kullanım prensipleri anlatılacaktır. Ayrıca, en sık tercih edilen tomografi sistemleri olan Pentacam ve Sirius Topografi sistemlerinin parametreleri ve patern analizleri, konusunda tecrübeli eğitmenler tarafından aktarılacaktır. Kursun ikinci bölümünde eğitmenler küçük odalara bölünen kursiyerler ile interaktif bir ortamda vaka örnekleri üzerinden tomografi analizi pratiği yapacaktır.


Dr. Ayşe Burcu
KOY Birimi Başkanı


Invitation

In the first part of the basic tomography skill transfer course, color scales and map types in topography analysis and the principles of clinical use of topography will be explained. In addition, the parameters and pattern analyzes of Pentacam and Sirius Topography systems, which are the most preferred tomography systems, will be discussed by the experienced trainers. In the second part of the course, trainers will practice tomography analysis on case samples in an interactive environment with the trainees divided into small rooms.


Dr. Ayşe Burcu
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface (TSCOS)