Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı  
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KORNEA VE OKÜLER YÜZEY BİRİMİ
TOA SOCIETY OF CORNEA AND OCULAR SURFACE
Birim Başkanı /Chair
Dr. Ayşe Burcu
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Hatice Elvin Yıldız
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Elif Erdem
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Banu Acar Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Ayşe Burcu
Dr. Elif Erdem Dr. Özlem Evren Kemer
Dr. Raciha Beril Küçümen Dr. Mehmet Orhan
Dr. Hatice Elvin Yıldız