Davet

Lameller keratoplasti bir ileri beceri aktarım kursu olup, temel keratoplasti tecrübesi olan ve lameller cerrahide kendini geliştirmek isteyen hekimlere yönelik planlanmaktadır. Kursun ilk bölümünde, konusunda deneyimli eğitmenler tarafından, lameller cerrahide hasta seçimi ve endikasyonlar ile güncel teknikler olan DALK, DSAEK- Ultra Thin DSAEK, DMEK ve postoperatif hasta takibi ve komplikasyon yönetiminde önemli noktalar aktarılacaktır. Kursun ikinci bölümünde eğitmenler, gruplara ayrılmış kursiyerlere, olgular üzerinden lameller cerrahide başarıyı arttıran ipuçları paylaşacaktır.


Dr. Ayşe Burcu
KOY Birimi Başkanı


Invitation

Lamellar keratoplasty is an advanced skill transfer course and is planned for those who want to improve themselves in lamellar surgery. In the first part of the course, important points in patient selection and indications in lamellar surgery, as well as current techniques DALK, DSAEK-Ultra Thin DSAEK, DMEK and postoperative patient follow-up and management will be explained by the experienced trainers. In the second part of the course, the trainers will share tips that increase the success in lamellar surgery through the cases to the trainees divided into groups.


Dr. Ayşe Burcu
Chair of TOA Society of Cornea and Ocular Surface (TSCOS)