Bilimsel Program / Scientific Program
Kötü Huylu Göz Kapağı Tümörlerinde Güncel Yaklaşım / Current Approach to Malignant Eyelid Tumors
10:00 - 15:05
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
Moderatör / Moderator: Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Açılış
Opening
Kötü Huylu Gözkapağı Tümörleri: Klinik Ayırıcı Tanı
Malignant Eyelid Tumors: Clinical Differential Diagnosis
Dr. Ahmet Maden
Cerrahi Eksizyon Kuralları: Güvenli Kenar ve Nüks İlişkisi
Surgical Excision Rules: Safe Edge and Recurrence Relation
Dr.Fatma Akbaş Kocaoğlu
Üst Gözkapağı Rekonstrüksiyonu
Upper Eyelid Reconstruction
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Alt Gözkapağı Rekonstrüksiyonu
Lower Eyelid Reconstruction
Dr. Ümit Beden
Kantal Bölge Rekonstrüksiyonu
Reconstruction of Cantal Region
Dr. Dilek Yüksel
Radyoterapi Endikasyonları
Radiotherapy Indications
Dr. Adem Gül
Medikal Tedavide Yenilikler
Innovations in Medical Treatment
Dr. Nilay Ö. Yüksel
Orbitaya Yayılmış Gözkapağı Tümörleri
Orbital Invasion of Eyelid Tumors
Dr. Levent Akçay
Tartışma
Discussion
 
Grup 1 / Group 1

Dr. Ahmet Maden
Dr. Fatma Akbaş Kocaoğlu
Grup 2 / Group 2 Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Dr. Ümit Beden
Grup 3 / Group 3 Dr.Dilek Yüksel
Dr. Adem Gül
Grup 4 / Group 4 Dr. Nilay Ö. Yüksel
Dr. Levent Akçay
Eğiticiler, her bir grupta kötü huylu gözkapağı tümörleri hakkında kendi deneyimlerini aktaracaklardır.
Trainers will share their experiences on malignant eyelid tumors in each group.
Kurs Değerlendirme / Course Evaluation