Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Beceri Aktarım Kursları (BAK) çerçevesinde izmir TODEM salonundaki etkinliğimiz 1 Mart 2020 tarihinde yapılacaktır. Toplantının başlığı Rutinde Sık Kullanılan Sağlık Kurulu Raporları ve Açık Glob Travmalarına Yaklaşım olarak belirlenmiştir.

Bilindiği üzere ülkemizde çok farklı alanlarda sağlık kurulları raporları düzenlenmektedir. Ayrıca uzmanlık eğitimi sırasında sağlık kurulu raporları açısından verilen eğitim de yetersiz kalabilmektedir. Bu sebeplerden dolayı özellikle genç meslektaşlarımız rapor düzenlemelerinde zorluklarla karşı karşıya kalabilmektedir.

Ayrıca Oküler Travma Hastasına yaklaşım, glob yaralanmalarında sütürasyon teknikleri, sütürasyonda püf noktaları oftalmoloji pratiğimiz için çok önemlidir.

Bu toplantı ile her iki başlıkta meslektaşlarımızın günlük pratiklerinde karşılaştıkları durumlara çözüm bulmayı amaçlamaktayız.

İlgilenen meslektaşlarımızı, 1 Mart 2020 tarihinde düzenleyeceğimiz TOD OTM BAK programına davet ediyoruz.

Sevgi ve Saygılarımızla,


Dr. Mehmet ÇITIRIK
TOD Oküler Travmatoloji Ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Başkanı, BYK adınaInvitation

Dear Colleagues,

Turkish Ophthalmological Association (TOA), Sub society of Ergophthalmology and Medicolegal Ophthalmology (SEMO) Skill Transfer Courses (STC) within the framework of the event in Izmir TODEM hall will be held on March 1, 2020. The title of the meeting was determined as Frequently Used Medical Board Reports in routine and Approach to Open Globe Trauma.

As it is known, medical board reports are prepared in many different fields in our country. In addition, the training provided for medical board reports during the specialist training may be insufficient. For these reasons, especially our young colleagues may encounter difficulties in report preparation.

In addition, the approach to Ocular Trauma Patient, suturing techniques in globe injuries, tricks in suturing are very important for our ophthalmology practice.

With this meeting, we aim to find solutions to these situations that our colleagues come across in their daily practice in both topics.

We invite our colleagues to the TOA SEMO STC program, which we will organize on March 1, 2020.

Sincerely


Dr. Mehmet ÇITIRIK