Untitled Document
Bilimsel Program / Scientific Program
08:55 - 12:30
Didaktik Kurs /
Didactic Course
1. OTURUM / 1st SESSION
Moderatörler / Moderators: Dr. Mehmet ÇITIRIK
08:55 - 09:00 TODEM İzmir’e hoş geldiniz
Welcome to TODEM İzmir
Dr. Tuncay Küsbeci
09:00 - 09:20 Sürücü Belgesi Raporları
Driving License Reports
Dr. Mehmet Çıtırık
09:15 - 09:35 Engellilik Sağlık Kurulu Raporları
Disability Medical Board Reports
Tuncay Küsbeci
09:40 - 10:00 Soru Cevap ile Günlük Pratikte Raporlar
Daily Practice in Medical Board Reports with Question and Answer
 
2. OTURUM / 2nd SESSION
Moderatörler / Moderators: Dr. Erdinç Aydın
10:00 - 10:15 Oküler Travma Skorlaması, Terminolojisi ve Önemi
Ocular Trauma Scoring, Terminology and its Importance
Dr. Erdinç Aydın
10:15 - 10:35 Sütürlerin Genel Özellikleri ve Cerrahiye Göre Sütür Seçimi
General features of sutures and suture selection according to surgery
Dr. Bora Yüksel
10:35 - 10:55 Sütürasyonda Genel Prensipler
General Principles of Suturing
Dr. Ziya Ayhan
10:55 - 11:10 Kahve Arası / Coffee Break
3. OTURUM / 3rd SESSION
Moderatörler / Moderators: Dr. Tansu ERAKGÜN
11:10 - 11:30 Konjonktiva, Kornea, Limbus Yaralanmaları ve Sütürasyon Teknikleri
Conjunctiva, cornea, Limbus injuries and suturing techniques
Dr. Cumali Değirmenci
11:30 - 11:50 Sklera Yaralanmaları, Arka Segment Yaralanmaları ve Sütürasyon Teknikleri
Scleral Injuries, Posterior Segment Injuries and suturing techniques
Dr. Tansu Erakgün
11:50 - 12:10 Açık Glob yaralanmalarına eşlik eden adneksiyel yaralanmalar ve sütürasyonları
Adnexal injuries associated with open globe injuries and suturing.
Dr. Hasan Aytoğan
12:10 - 12:30 Video Sunumları, Genel Tartışma ve Kapanış
Video presentations, General Discussion and Closure.