Untitled Document
Bilimsel Program / Scientific Program
08:55 - 14:20
Didaktik Kurs /
Didactic Course
Moderatörler / Moderators: Dr. Ulviye YİĞİT
08:55 - 09:00 TODEM İstanbul’a hoş geldiniz
Welcome to TODEM Istanbul
Dr. O. Murat Uyar
09:00 - 09:15 Oküler Travmada Terminoloji ve Skorlama
Terminology and Scoring in Ocular Trauma
Dr. Mehmet Çıtırık
09:15 - 09:35 Sütürlerin Genel Özellikleri ve Cerrahiye Göre Sütür Seçimi
General features of sutures and suture selection according to surgery
Dr. Sertaç Argun Kıvanç
09:35 - 09:55 Sütürasyonda Genel Prensipler
General Principles of Suturing
Dr. Berna Akova Budak
09:55 - 10:15 Video Sunumlarıyla Sütürasyon Teknikleri
Suturing Techniques with Video Presentations
Dr. O. Murat Uyar, Dr. Mehmet Çıtırık, Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Dr. Berna Akova Budak
Uygulamalı Kurs / Practical Course
Moderatörler / Moderators: Dr. O. Murat UYAR
Eğitmenler /
Trainers: Dr. Mehmet Çıtırık, Dr. O. Murat Uyar, Dr. Ulviye Yiğit, Dr. Erdal Yüzbaşıoğlu, Dr. Sertaç Argun Kıvanç, Dr. Berna Akova Budak, Dr. Nihal Balcıoğlu
10:15 - 11:00 1. Grup Uygulamalı Sütürasyon
Practical Suturing for Group 1
11:05 - 11:50 2. Grup Uygulamalı Sütürasyon
Practical Suturing for Group 2
11:55 - 12:40 3. Grup Uygulamalı Sütürasyon
Practical Suturing for Group 3
12:45 - 13:30 4. Grup Uygulamalı Sütürasyon
Practical Suturing for Group 4
13:35 - 14:20 5. Grup Uygulamalı Sütürasyon
Practical Suturing for Group 5