Bilimsel Program
09:30 - 12:00 DİDAKTİK BÖLÜM
Moderatör: Sedef Kutluk
Şaşılık ve Terminolojisi Dr. Osman Melih Ceylan
Göz Hareketlerinin Değerlendirilmesi Dr. Ayşe Gül Altıntaş
Şaşılıkta Motor Muayene Yöntemleri Dr. Kadriye Erkan Turan
Şaşılıkta Duyusal Muayene Yöntemleri Dr. Sühan Tomaç
Refrakiyon Muayenesi. Akomodasyonla, Emetropizasyonla ve Şaşılık ile İlgisi Dr. Feray Koç
13:00 - 15:00 UYGULAMALI BÖLÜM
Moderatör: Sedef Kutluk
EĞİTMENLER
Dr. Osman Melih Ceylan
Dr. Ayşe Gül Altıntaş
Dr. Kadriye Erkan Turan
Dr. Sühan Tomaç
Dr. Feray Koç