Bilimsel Program
10.00 - 12.00 DİDAKTİK BÖLÜM
Moderatör(ler): Dr. Deniz Somer
Şaşılık ve Terminolojisi Dr. Sezin Akça Bayar
Göz Hareketlerinin Değerlendirilmesi Dr. Ayça Sarı
Şaşılıkta Motor Muayene Yöntemleri Dr. Aysel Pelit
Şaşılıkta Duysal Muayene Yöntemleri Dr. Şule Ziylan
Refraksiyon Muayenesi. Akomodasyonla, Emetropizasyonla ve Şaşılık İle İlgisi Dr. A. Yeşim Oral

12.00 - 13.00   Öğle Yemeği

13.00 - 15.00 UYGULAMALI BÖLÜM
Moderatör(ler): Dr. Deniz Somer
EĞİTMEN(LER)
Dr. Sezin Akça Bayar
Dr. Ayça Sarı
Dr. Aysel Pelit
Dr. Şule Ziylan
Dr. A. Yeşim Oral