Davet

Değerli Meslekdaşlarımız,

TOD Tıbbi Retina Birimi olarak, 15 Şubat 2020 tarihinde Bursa TODEM’de  “Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri” başlıklı Beceri Aktarım Kursu gerçekleştirilecektir.

Kurs kapsamında farklı retina hastalıklarında uygulanan fundus anjiografileri (FA, İSYA), optik koherens tomografi, fundus otoflöresans ve optik koherens tomografi anjiografi bulguları, konusunda deneyimli değerli meslekdaşlarımız tarafından olgular üzerinden aktarılacak ve hastalığa özgü püf noktaları irdelenecektir.

Kursun ikinci bölümünde  değerli katılımcılarımızın ilginç buldukları olguların interaktif olarak tartışılması planlanmaktadır.
Kursumuz 30 katılımcı ile sınırlıdır.  Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri konusuna ilgi duyan ve eğitim almak isteyen meslekdaşlarımızı  varsa ilginç olgu sunumları ile birlikte 15 Şubat 2020 tarihinde Bursa TODEM’e davet ediyoruz. 

Sevgi ve saygılarımızla,

Prof. Dr. Figen Şermet
TOD TR Birimi Başkanı
TR BYK Adına


Invitation

Dear Colleagues,

As Turkish Ophthalmological Association (TOA) Medical Retina Society (MRS), Skills Transfer Course titled “Imaging Techniques in Patients with Retinal Diseases” will be held on February 15, 2020 in Bursa TOA-Education Center.

The findings of fundus angiography (FA, ICGA), optical coherence tomography, fundus autofluorescence and optical coherence tomography angiography, applied in various retinal diseases, will be presented by our experienced colleagues in their field of medical retina, and also the disease-specific tricks will be discussed throughout the course.

In the second part of the course, it is planned to interactively discuss the interesting cases of our valuable participants.

The course is limited to 30 participants. We invite our colleagues, who are interested in Imaging Methods in Retinal Diseases, to Bursa TOA-Education Center on February 15, 2020 with interesting case reports, if any.

Respectfully yours,

Figen Şermet, MD., Prof.