Bilimsel Program / Scientific Program
 
Olgularla Retina Hastalıklarında Görüntüleme Yöntemleri
Imaging Methods in Retinal Diseases with Cases
  Moderatör / Moderator : Öner Gelişken
09.30 - 10.45 Yaşa bağlı makula dejeneresansı
Age-Related Macular Degeneration (AMD)
Remzi Avcı
  Diabetik makula ödemi - Diabetik retinopati
Diabetic Macular Edema - Diabetic Retinopathy
Nazmiye Erol
10.45 - 11.15 Kahve arası  / Coffee Break
11.15 - 12.30 Diabetik retinopati dışındaki retina damar hastalıkları
Retinal Vascular Diseases (excluding diabetic retinopathy)
Özgür Yalçınbayır
  Yaşa bağlı makula dejeneresansı dışındaki makula hastalıkları
Macular Diseases (excluding AMD)
Hakan Özdemir
12.30 - 13.45 Öğle yemeği / Lunch 
13.45 - 15.00 Olgu tartışması (katılımcıların olguları ile)
Case Discussion (with participants' cases)