Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

Birim Başkanı
Dr. Figen Şermet
Birim Sekreteri
Dr. Nihal Demircan
Birim Eğitim Temsilcisi
 Dr. Zeliha Yazar
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Filiz Afrashi Dr. Cezmi Akkın
Dr. Nihal Demircan Dr. Öner Gelişken
Dr. Bora Eldem Dr. Murat Karaçorlu
Dr. F. Hakan Öner Dr. Hakan Özdemir
Dr. Ali Osman Saatci Dr. Figen Şermet
Dr. Zeliha Yazar  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör