Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar
Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş
Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Ümit Ekşioğlu
 Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Belgin İzgi
Dr. Ziya Kapran
Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TOD CANLI CERRAHİLER SEMPOZYUMU ORGANİZASYON KOMİTESİ
TOD MYK Koordinatörleri
Dr. Osman Şevki Arslan (Başkan)
Dr. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Remzi Avcı
Glokom Birimi Başkanı
Dr. Halil Ateş
Katarakt Ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi Başkanı
Dr. İzzet Can
Kornea Ve Okuler Yüzey Birimi Başkanı
Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
Oküloplastik Cerrahi Birimi Başkanı
Dr. Yasemin Katırcıoğlu
Şaşılık Birimi Başkanı
Dr. Tülin Berk
Vitreoretinal Cerrahi Birimi Başkanı
Dr. Tunç Ovalı