Untitled Document
Bilimsel Program
16 Şubat 2018, Cuma
13:00 - 14:30 Yuvarlak Masa: Cerrahide Sorunlar ve Çözüm Yolları
  Moderatör: Dr. Şükrü Bayraktar
  Konuşmacılar: Dr. Nusret Özdemir, Dr. Tarkan Mumcuoğlu, Dr. Sinan Sarıcaoğlu, Dr. Selim Doğanay
  Primer açı kapanması glokomunda katarakt cerrahisi bir tedavi seçeneği midir?
  Dar açı hastada ilaca başlamadan  İridotomi ve gonyoplasti yapılmalı mı?
  Hocamın cerrahisi, trabekülektomi; hala en iyi çözüm mü?
  Trabekülektomi yaptık,  tansiyon gene arttı,  ikinci cerrahi ne olmalı?
  Siklofotokoagülasyon glokom tedavisinde ilk tedavi olarak kullanılabilir mi?
  MIGS glokomda ilk tedavi seçeneği olabilir mi?
14:30 - 15:00  
Ara
15:00 - 16:30 Yuvarlak Masa: Presbiyopik Katarakt Cerrahisi
  Moderatörler: İzzet Can, Necdet Cinhüseyinoğlu
  Konuşmacılar: Üzeyir Günenç, Fatih M. Mutlu, Kazım Devranoğlu, Banu Torun Acar, İsmet Durak, Fatih Karel, Osman Şevki Arslan
16:30 - 17:00
Ara
17:00 - 18:30 Yuvarlak Masa: Olgu Videoları
  Moderatör: Dr. Ercan Sağlam
  Katılımcılar: Dr. Ateş Yanyalı, Dr. Haluk Esgin, Dr. Murat Öncel, Dr. Özcan Kayıkçıoğlu, Dr. Tuğrul Altan, Dr. Hülya Güngel
SALON B
  Akılcı İlaç Uygulamaları
  Moderatör: Dr. Onur Konuk
  Konuşmacı: Dr.Kıvanç Güngör
17 Şubat 2018, Cumartesi
09.00 - 10.30 PANEL 1
  Torik Göz İçi Lensi
  Moderatörler: Bekir Sıtkı Aslan, Akif Özdamar
  Kornea astigmatizmasının ölçümü:
Dr. Yonca A. Akova
  Torik GİL Teknolojisi:  
Dr. Alper Ağca
  Torik GİL uygulaması:
Dr. Mehmet Söyler
  Postoperatif rezidüel astigmatizma sorunu:
Dr. Altan A. Özcan
  Astigmatizma çözümünde alternatif yöntemler:
Dr. Ali Sipahier 
10:30 - 11:00
Ara
11.30 - 12.30 PANEL 2
  Moderatör: Dr. Seyhan Topbaş
  Cerrahi öncesi hastanın değerlendirilmesi
Dr. Yusuf Akar
  Çökertme cerrahisi - artı ve eksileri
Dr. Seyhan Topbaş
  Vitreoretinal cerrahinin temel prensipleri
Dr. Mustafa Elçioğlu
  Retina dekolmanında vitreoretinal cerrahi
Dr. Nur Acar Göçgil
  PVR’ li olgularda vitreoretinal cerrahi    
Dr. Gökhan Gürelik
  İnternal tamponadlar ve yol açabildikleri komplikasyonlar
Dr. Ziya Kapran
12.30 - 14.00
Öğle Yemeği
14:00 - 14:30 AÇILIŞ
14:30 - 16:00 PANEL 3
  Tanıda Sorunlar ve Çözüm Yolları
  Moderatör: Dr. Necdet Bekir
  Oftalmoskopik optik sinir incelemesinde nelere dikkat edelim? 
Dr.Zeynep Kayaarası Öztüker
  Glokomatöz görme alanı- Ne zaman şüphelenelim? 
Dr.Emine Malkoç Şen
  Bu OCT çıktısına güvenelim mi?  
Dr.Sirel Gür Güngör
  Diürnal basınç değişiklikleri önemli mi?  
Dr. Koray Karadayı
18 Şubat 2018, Pazar
09.00 - 10.30 PANEL 4
  Moderatör: Dr. Süleyman Kaynak
  Diyabetik traksiyonel retina dekolmanında vitreoretinal cerrahi     
Dr. Remzi Avcı
  Vitreoretinal yüzey patolojilerinde vitreoretinal cerrahi
Dr. Nilüfer Koçak
  Çocukluk çağı retina dekolmanları
Dr. Solmaz Akar
  Künt göz travmasında retina patolojileri
Dr. O. Murat Uyar
  Delici göz travmasında retina patolojileri 
Dr. Şengül Özdek
  Eksojen endoftalmiye yaklaşım
Dr. Süleyman Kaynak
10.30 - 11.00
Ara
11.00 - 12.30 PANEL 5
  Tıbbi Tedavide Sorunlar ve Çözüm Yolları
  Moderatör: Dr. Mehmet Kemal Gündüz
  Tıbbi tedavi ilkeleri
Dr. Özlem Gürbüz Köz
  Progresyona nasıl karar veririz?
Dr. Sibel Kocabeyoğlu
  Tedaviye uyum
Dr.Ali Bülent Çankaya
  Yeni tedavilerden beklentilerimiz
Dr.Ali Aydın
12.30 - 14.00
Öğle Yemeği
  PANEL 6
  Katarakt Ameliyatı Komplikasyon ve Çözümleri
  Moderatörler: Ömer Faruk Yılmaz, Yıldırım Beyazıt Usta
  Kesi yeri komplikasyonları: Kornea yanığı, Descemet dekolmanı
Dr.İlker Toker
  Zonul zaafiyeti
Dr. Zeki Tunç
  İntra operatif floppy iris sendromu
Dr.Tamer Takmaz 
  Arka kapsül ruptürü ve nukleus drop
Dr. Ümit Kamış
  TASS ve Endoftalmi
Dr. Mehmet Baykara
15:30 - 17:00 Genel Tartışma Oturumu
  Moderatör: Osman Şevki Arslan
  Tartışmacılar: Birim Başkanları, Sekreterleri ve Eğitim Temsilcileri
ENDÜSTRİ UYDU TOPLANTISI ALLERGAN (Cumartesi 16.00 - 16.45)
  Değişimi Görme Zamanı
  Oturum Başkanları: Dr. Bora ELDEM & Dr. Nur Kır
  DMÖ Patogenezi: Dr. Günhal Şatırtav
  RVO Patogenezi: Dr. Şaban Gönül
  DMÖ'de İnflamasyon  ve tedavi: Dr. Ali Osman Saatçi
  RVO'da İnflamasyon  ve Tedavi: Dr. Filiz Afrashi