Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

KONTAKT LENS BİRİMİ
Birim Başkanı
Dr. Sevda Aydın Kurna
Birim Sekreteri
 Dr. Zerrin Tuncer
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Canan Gürdal
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Sevda Aydın Kurna  Dr. Canan Gürdal
  Dr. Mustafa Onat  Dr. Tomris Şengör
   Dr. Zerrin Tuncer  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör