Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

KORNEA VE OKÜLER YÜZEY BİRİMİ
Birim Başkanı
Dr. Rana Altan Yaycıoğlu
Birim Sekreteri
Dr. Ayşe Burcu
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Kamil Bilgihan
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Rana Altan Yaycıoğlu Dr. Özlem Evren Kemer
Dr. Kamil Bilgihan Dr. Ebru Toker
 Dr. Banu Bozkurt Dr. Ömür Uçakhan Gündüz
Dr. Ayşe Burcu Dr. Meltem Yağmur
Dr. İsmet Durak Dr. Nilgün Yıldırım
Dr. Dilek Dursun Altınörs  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör