Davet

Sevgili Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Katarakt ve Refraksiyon Cerrahisi Birimi (KRCB) olarak “Korneal refraktif cerrahi geçirmiş olgularda göziçi lens gücü hesaplama yöntemleri” konulu Beceri Aktarım Kursunu (BAK) 19 Ağustos 2017 Cumartesi günü TODEM binasında gerçekleştirceğiz. Tüm dünyada ve ülkemizde 25 yılı aşkın bir süreden  beri refraksiyon kusurlarının tedavisi için uygulanan korneal refraktif cerrahi işlemleri oftalamolojide en sık yapılan cerrahilerden biridir. Refraktif cerrahi geçirmiş olgularda katarakt cerrahisi tutarlı ve doğru refraktif sonuçların elde edilememesi sebebiyle hastalar için talihsiz, hekimler için ise endişe verici bir durum olmaya devam etmektedir. Tarihsel süreç içerisinde GİL hesaplamasında hata kaynakları tanımlandı ve bildirilen refraktif sürprizleri aşmak için çeşitli yaklaşımlar geliştirildi. Refraktif sonuçlarda  zamanla önemli ölçüde iyileşmeler olmasına rağmen yöntemlerin sayıca çokça olmasının da gösterdiği gibi optimal bir çözüm hala zor görünmektedir.   Kursun amacı; konularında deneyimli eğitmenler  tarafından postrefraktif olgularda GİL gücü hesaplaması ve hata kaynakları  ile  konuları tüm yönleriyle tanımlayarak, katarakt cerrahisi sonrası refraktif sürprizleri en aza indirebilmek için yeni jenerasyonyon GİL  formülleri, doğru korneal güç ölçümü için korneal görüntüleme yöntemler, web tabanlı siteleri ve intaroperatif wavefront aberometri gibi yöntemler daha ziyade pratik uygulamalı olarak hem gerçek ve hemde simule olgular üzerinden birebir tartışma ve etkilişimli bir ortamda  GİL hesaplamaları yaparak kursa katılan meslektaşlarımızın refraktif cerrahi geçirmiş olgulara katarakt ameliyatı planlarken GİL hesaplama sırasındaki kafa karışıklığını ve endişelerini en aza indirmek, aynı zamanda  katarakt cerrahisi sonrası optimal refraktif sonuçlar elde etmelerine  katkı sağlamaktır.

Bu kursun gerçekleştirilmesinde fizik alt yapı ve insan kaynaklarını gelecekte sizlerin daha iyi eğitim almanız konusunda sonuna kadar kullanan Türk Oftalmoloji Derneğine ve Katarakt Refraksiyon Cerrahisi Birim Yürütme Kuruluna ve  kursta eğitmen olarak görev alan KRCB aktif  birim üyelerimize teşekkür eder, sizleri oldukça faydalı olacağına inandığımız bu kursa biran önce kayıt yaptırmaya davet ederiz.

Prof. Dr. İzzet Can KRCB Başkanı
Prof.Dr. Ümit Kamış Kurs Moderatörü