Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Sekreteri
Dr. Osman Şevki Arslan
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Belgin İzgi
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Halil Ateş
Dr. Kıvanç Güngör
 
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ KATARAKT VE REFRAKTİF CERRAHİ BİRİMİ
Birim Başkanı
Dr. İzzet Can
Birim Sekreteri
   Dr. Akif Özdamar
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Ümit Kamış
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Yonca Aydın Akova Dr. Osman Şevki Arslan
Dr. Mehmet Baykara Dr. İzzet Can
   Dr. Kazım Devranoğlu    Dr. Üzeyir Günenç
   Dr. Ümit Kamış Dr. Fatih Mehmet Mutlu
Dr. Altan Atakan Özcan Dr. Akif Özdamar
Dr. Emrullah Taşındı