Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ OKÜLOPLASTİK CERRAHİ BİRİMİ GÖREV DAĞILIMI
Birim Başkanı
Dr. Ferda Çiftçi
Birim Sekreteri
Dr. Barış Yeniad
Birim Eğitim Temsilcisi
 Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
 Dr. Altuğ Çetinkaya Dr. Mehmet Ünal
Dr. Ferda Çiftçi Dr. Aylin Yaman
Dr. Pelin Kaynak Dr. Barış Yeniad
Dr. Şeyda Karadeniz Uğurlu  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör