Untitled Document
Bilimsel Program

5 Ekim 2019 İstanbul
13:00 - 14:15 Didaktik Uygulama
Moderatör: Dr. Özgül Altıntaş
  Şaşılık ve Terminolojisi Dr. Aslı İnal
  Göz hareketlerinin Değerlendirilmesi Dr. Serpil Akar
  Motor Muayene Yöntemleri Dr. Betül Tuğcu
  Duyusal Muayene Yöntemleri Dr. Özgül Altıntaş
  Refraksiyon Muayenesi.
Akomodasyonla, Emetropizasyonla ve Şaşılık ile İlgisi
Dr. Deniz Somer
14:15 - 14:30 Kahve arası

14:30 - 17:00

Pratik Uygulama