Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ELEKTRODİAGNOSTİK BİRİMİ
Birim Başkanı
Dr. Güliz Fatma Yavaş
Birim Sekreteri
 Dr. Banu Turğut Öztürk
Birim Eğitim Temsilcisi
  Dr. Fevzi Şentürk
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Şeyhmus Arı  Dr. Fehmi Özkan
Dr. Fevzi Şentürk Dr. Banu Turğut Öztürk
Dr. Güliz Fatma Yavaş  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör