Untitled Document
Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
15 Şubat 2020, Cumartesi
15 February 2020, Saturday

Kurs Dili / Course Language
Kurs bilimsel dili Türkçe olacaktır. 
The scientific language of the course will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
15 Şubat 2020 tarihinde saat 09:00-16:00 arasında açık olacaktır. 
It will be open from 09:00-16:00 on 15 February 2020. 

Katılım Sertifikası / Certificate of participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance course certificates will be send after course via mail.

Davet Mektubu / Invitation letter
Glokom Cerrahisi Beceri Aktarım Laboratuvarı Kursu'na  kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
Glaucoma Surgery Wet-Lab skills transfer lab upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.