Kurullar / Comittees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skill Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Remzi Avcı Dr. Onur Konuk
Dr. Banu Bozkurt Dr. Feyza Önder
Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Emrullah Taşındı
Dr. Sait Eğrilmez  
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TOD GLOKOM BİRİMİ
TOA GLAUCOMA SOCIETY
Birim Başkanı / Chair
Dr. Özcan Ocakoğlu
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Tekin Yaşar
Birim Yürütme Kurulu Üyesi / Executive Board
Dr. Ahmet Akman Dr. Atilla Bayer
Dr. Ufuk Elgin Dr. Özcan Ocakoğlu
Dr. Nevbahar Tamçelik Dr. Oya Tekeli
Dr. Belkıs Ilgaz Yalvaç Dr. Tekin Yaşar
Dr. Nurşen Yüksel