Davet

Sayın Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Bünyesinde, Genç Oftalmologlar Çalışma Grubu (TOD-GO) olarak bir Beceri Aktarım Kursu düzenlemeye karar verdik. Kursumuz 23 Nisan 2017 tarihinde İstanbul’da Türk Oftalmoloji Derneği Eğitim Merkezinde (TODEM) düzenlenecektir.

Kursun teması “Bilimsel Makale Yazımı” olarak belirlenmiştir. Programda bilimsel makale hazırlanması sürecindeki aşamalar teker teker ele alınıp her aşama için temel bilgiler verilecek ve bu aşamalarda sık karşılaşılan sorunların çözümleri için pratik yaklaşımlar sunulacaktır. Kurs sonunda bir dergiye gönderilerek kabul edilmiş veya reddedilmiş gerçek makale örnekleri sunularak konu üzerinde tartışılacaktır.

Bildiğiniz gibi oldukça yeni bir oluşum olan TOD-GO, TOD-MYK tarafından kurulduğu 2012 yılından beri TOD Ulusal Kongresinde ve TOD Nisan Kursunda makale tartışmaları için birer panel düzenlemekteydi. Düzenlenecek olan BAK, halihazırdaki bu aktivitelerin dışında TOD-GO tarafından düzenlenecek ilk bilimsel etkinliktir ve bu açıdan bizler için özel bir anlam da ifade etmektedir. TODEM’i Türk Oftalmolojisine kazandıran TOD Genel Başkanı Prof. Dr. Reha Ersöz’ e ve Türk Oftalmoloji Derneği Yönetimine, bu kursun düzenlenmesi açısından bizlere yol gösteren TOD-GO Koordinatörü Sayın Prof. Dr. Halil Ateş’ e, tüm konuşmacılara, Global Turizm Kongre ve Organizasyon firmasına ve bu ilk toplantıya sponsor olmayı kabul eden Novartis firmasına TOD-GO yürütme kurulu üyeleri adına teşekkür ederim.

Tüm meslektaşlarımızı, 23 Nisan 2017 ‘de TOD-GO tarafından TODEM’de düzenlenecek ilk BAK kursuna davet ediyorum.

Toplantının verimli olabilmesi amacıyla kontenjanımızı 60 katılımcı ile sınırladık. Bu 60 kişiden biri olmak için soldaki "Başvuru" butonuna basınız.

Saygılarımla

Doç. Dr. Alper Ağca
TOD-GO Başkanı
TOD-GO Yürütme Kurulu adına