KURULLAR
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Gülhan Slem
TOD Genel Başkanı
Dr. T. Reha Ersöz
TOD Genel Sekreteri
Dr. Osman Şevki Arslan
Genel Merkez Saymanı
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Osman Şevki Arslan Dr. Halil Ateş
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. İzzet Can Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Üzeyir Günenç Dr. Belgin İzgi
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Halil Ateş
Dr. Kıvanç Güngör
 
GENÇ OFTALMOLOGLAR GÖREV DAĞILIMI
GO-MYK Koordinatörü
Prof. Dr. Halil Ateş
GO Başkanı
Dr. Alper Ağca
GO Danışmanı (Önceki Dönem Başkanı)
Dr. Afsun Şahin 
GO Sekreteri
Dr. Çağatay Çağlar
GO Yürütme Kurulu Üyeleri
Dr. Alper Ağca  Dr. Muhammed Batur 
Dr. Çağatay Çağlar  Dr. Suzan Güven Yılmaz 
Dr. Murat Hasanreisoğlu  Dr. Barış Kömür 
Dr. Mehmet Serhat Mangan  Dr. Abdullah Özkaya 
Dr. Arif Taylan Öztür Dr. Nilüfer Yeşilırmak 
Dr. Mehmet Özgür Zengin  
SOE Temsilcisi 
Dr. Afsun Şahin 
GO Web Sitesi Sorumlusu
Dr. Çağatay Çağlar
GO TOD Bülten Sorumlusu
Dr. Nilüfer Yeşilırmak 
GO Dış İlişkiler Komisyonu 
Dr. Murat Hasanreisoğlu 
Dr. Arif Taylan Öztürk 
Dr. Nilüfer Yeşilırmak