Untitled Document
Bilimsel Program
08:45 - 09:00 AÇILIŞ
Dr. Reha Ersöz
Dr. Halil Ateş
Moderatör:
Dr. Alper Ağca
09:00 - 09:15 Bilimsel makale nedir? Bilimsel yayın çeşitleri nelerdir? Dr. Mehmet Serhat Mangan
09:15 - 09:30 Elektronik kütüphaneler ve Pubmed’ in kullanımı. Literatür taraması nasıl yapılmalıdır? Dr. Nilüfer Yeşilırmak
09:30 - 09:45 İstatistikçiye gönderilmeden önce veriler nasıl hazırlanmalı, veri girişi nasıl yapılmalıdır? Dr. Barış Kömür
09:45 - 10:00 Bilimsel makalenin bölümleri nasıl yazılır?
(İçerik açısından)
Dr. Abdullah Özkaya
10:00 - 10:15 Bilimsel makalenin bölümleri nasıl yazılır?
(Teknik ve Şekil açılarından)
Dr. Yusuf Yıldırım
10:15 - 10:30 Veri tabanlarının anlamı nedir? Dergi seçiminde öne çıkan faktörler nelerdir? Dr. Çağatay Çağlar
10:30 - 10:45
KAHVE MOLASI
10:45 - 11:00 Yayınevleri açısından değerlendirme süreci nasıl işlemektedir? Dr. Murat Hasanreisoğlu
11:15 - 11:30 Makalem Kabul olmadı/ Revizyon istendi. Bundan sonra ne yapacağım? Dr. Afsun Şahin
11:30 - 12:30 Kabul edilen ve reddedilen makale örnekleri üzerinde tartışma
 
YEMEK ARASI