Bilimsel Program / Scientific Program
Yumuşak Kontakt Lens Uyguluyorum / Soft Contact Lens Fitting
10:00 - 14:30
Beceri Aktarım Kursu / Skills Transfer Course
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Information About The Course
  Moderatör / Moderator: Dr. Sevda Aydın Kurna
10:00 – 10:10 Açılış Konuşması
Opening Speech
10:10 - 10:30 Sferik kontakt lens uyguluyorum
Spheric contact lens fitting
Dr. Ayşegül Penbe
10:40 – 11:00 Torik kontakt lens uyguluyorum
Toric contact lens fitting
Dr. Betül İlkay Sezgin Akçay
11:10 – 11:30 Multifokal kontakt lens uyguluyorum
Multifocal contact lens fitting
Dr. Sevda Aydın Kurna
11:40 – 12:00 Terapötik kontakt lens uyguluyorum
Therapeutic contact lens fitting
Dr. Banu Coşar
12:10 – 12:30 Oda 1: Sferik KL
Room 1: Spheric CL
Dr. Ayşegül Penbe
12:30-12:40 Mola / Break
12:40 - 13:00 Oda 2: Torik KL
Room 2: Toric CL
Dr. Betül İlkay Sezgin Akçay
13:10-13:20 Mola / Break
13:20 - 13:50 Oda 3: Multifokal KL
Room 3: Multifocal CL
Dr. Sevda Aydın Kurna
13:50-14:00 Mola / Break
14:00 - 14:20 Oda 4: Terapötik KL
Room 4: Therapeutic CL
Dr. Banu Coşar
14:20-14:30 Kapanış / Closure