Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
18 Şubat 2024, Pazar
18 February 2024, Sunday

Kurs Dili / Course Language
Kursun bilimsel dili Türkçe olacaktır.
The scientific language of the course will be Turkish.

Katılım Sertifikası / Certificate of Attendance
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Certificates will be sent to registrants via email.