Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ
KONYA ANTALYA ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Şube Başkanı
Dr. Yaşar Duranoğlu
Şube Sekreteri
Dr. Deniz Turgut Çoban
Şube Saymanı
Dr. Bengü Ekinci Köktekir
Şube Yönetim Kurulu Üyesi
Dr. Yusuf Akar Dr. Aydın Beyatlı
Dr. Yaşar Duranoğlu Dr. Bengü Ekinci Köktekir
Dr. Ümit Kamış Dr. Günhal Şatırtav Akdeniz
Dr. Levent Tök Dr. Deniz Turgut Çoban
Dr. Fikret Uçar