Kurullar
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü
Dr. Reha Ersöz

KORNEA VE OKÜLER YÜZEY BİRİMİ
Birim Başkanı
Dr. Mehmet Orhan
Birim Sekreteri
Dr. Özlem Evren Kemer
Birim Eğitim Temsilcisi
Dr. Banu Bozkurt
Birim Yürütme Kurulu Üyesi
Dr. Banu Acar Dr. Mehmet Orhan
Dr. Banu Bozkurt Dr. Zeynep Özbek
Dr. Dilek Dursun Altınörs Dr. Nilgün Yıldırım
Dr. Özlem Evren Kemer Dr. Hatice Elvin Yıldız
Dr. Koray Gümüş  

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanları
Dr. Demir Başar Dr. Erol Turaçlı
TOD Genel Başkanı
Dr. Osman Şevki Arslan
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. İzzet Can
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Halil Ateş  Dr. Üzeyir Günenç
Dr. Remzi Avcı Dr. Kıvanç Güngör
Dr. İzzet Can Dr. Belgin İzgi
Dr. M. Necdet Cinhüseyinoğlu Dr. Ziya Kapran
Dr. Ümit Ekşioğlu Dr. Onur Konuk
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör