Kurullar
TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TOD Onursal Başkanı
Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Sekreteri / Gelecek Dönem Genel Başkanı
Dr. Huban Atilla
TOD Genel Merkez Saymanı
Dr. O. Murat Uyar
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Emrullah Taşındı
Dr. S. Uğur Keklikçi Dr. O. Murat Uyar
Dr. Fatih Mehmet Mutlu Dr. Gürsel Yılmaz
Dr. Feyza Önder  
TOD İnternet Sorumlusu
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ ERZURUM-TRABZON ŞUBESİ YÖNETİM KURULU
Şube Başkanı
Dr. Mehmet Kola
Şube Sekreteri
Dr. Murat Günay
Şube Saymanı
Dr. Murat Aykut
Şube Yönetim Kurulu Üyeleri
Dr. İrfan Akalın Dr. Murat Aykut
Dr. Hidayet Erdöl Dr. Cenap Mahmut Esenülkü
Dr. Murat Günay Dr. Ahmet Kalkışım
Dr. Mehmet Kola