Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Enfeksiyonlar Birimi olarak 18 Haziran 2023 Pazar günü “Oküler Enfeksiyonlarda Örnek Alma ve Mikrobiyolojik Tanı; İlaç Hazırlama ve Uygulama” konulu Beceri Aktarım Laboratuvarını (BAL) TODEM İSTANBUL binasında gerçekleştireceğiz.

Kursumuzda; gözün çeşitli bölümlerinin enfeksiyonlarında etkenin mikrobiyolojik tanısı için doğru örnek alma, bu örnekleri lama yayma ve tespit etme, mikroskop altında direkt görerek veya boyama metotlarını kullanarak etkeni tanıyabilme, örnek materyali doğru kültür vasatına doğru şekilde ekerek mikroorganizmaların üremesini sağlama ve mikroorganizma kolonilerini yorumlayabilme suretiyle oküler enfeksiyon etkenlerini tanıma becerilerini göz hekimlerine de kazandırmayı hedefledik. Göztepe Prof Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniğinden Uz. Dr. Abdurrahman Sarmış misafir eğitmen olarak kursumuza değerli katkıları olacaktır. Kendisine teşekkür ediyoruz.

Bu kursun gerçekleşmesinde büyük bir titizlikle çalışan Türk Oftalmoloji Derneği, Oküler Enfeksiyonlar Birimi Yürütme Kurulu ve kursta görev alan tüm eğitmen meslektaşlarımıza ayrı ayrı teşekkür ediyor, sizleri çok faydalı ve keyifli olacağına inandığımız bu kursa kayıt olmaya davet ediyoruz.


Prof. Dr. Halit OĞUZ
TOD OE Başkanı
OE BYK adına


Invitation

As the Turkish Ophthalmology Association Ocular Infections Society, we will hold a Skills Transfer Course (BAK) on "Principles of Antimicrobial Use in Ocular Infections" on Sunday, June 18, 2023 at TODEM ISTANBUL building.

In our course; In the infections of various parts of the eye, correct sampling for the microbiological diagnosis of the agent, spreading and detecting these samples on a slide, being able to recognize the agent by seeing directly under the microscope or using the staining methods, ensuring the growth of microorganisms by planting the sample material in the right culture medium and interpreting the microorganism colonies. We aimed to bring recognition skills to ophthalmologists as well. From Goztepe Prof. Dr. Süleyman Yalçın City Hospital Microbiology and Clinical Microbiology Clinic. Dr. Abdurrahman Sarmış will make valuable contributions to our course as a guest instructor. We thank him.

We would like to thank the Turkish Ophthalmology Association, Ocular Infections Society Executive Board and all our instructor colleagues who worked meticulously in the realization of this course, and invite you to enroll in this course, which we believe will be very useful and enjoyable.


Prof. Dr. Halit OĞUZ
The chair of TOA OI Society
In behalf of OI Executive Board