Bilimsel Program / Scientific Program
Oküler Enfeksiyonlarda Örnek Alımı, Antibiyotik Uygulama Yolları ile Antibiyotik Hazırlık ve Uygulaması
 
10:00 - 14:00
TOD OE BAL
  UYGULAMA KONUSU
  Moderatörler / Moderators: Dr. Halit Oğuz, Dr. Erkan ÇELİK
A. Mikrobiyolojik Tanı İçin Örnek Alma
10.10 - 10.30 1. Konjonktiva Ve Korneadan Örnek Alma
 
Dr. Elif Betül TÜRKOĞLU ŞEN
10.30 - 10.50 2. Lakrimal Sistem Örnek Alma
 
Dr. Ali Rıza Cenk ÇELEBİ
10.50 - 11.10 3. Hümoraköz Örnek Alma
 
Dr. Elvan Alper ŞENGÜL
11.10 - 11.30 4. Vitreus Örnek Alma
 
Dr. H. Özgür ARTUNAY
B. Mikrobiyolojik Tanı
Dr. Abdurrahman SARMIŞ
11.30 - 11.55 5. Direkt Bakı

6. Boyama

7. Kültür

8. Diğer Yöntemler
 
 
12.00 - 12.40 Mola / Break
C. İlaç Hazırlama Ve Uygulama
12.40 - 13.00 9. İntrakameral Antimikrobiyal Hazırlama Ve Uygulama
 
Dr. Erdem ERİŞ
13.00 - 13.20 10. İntravitreal Antimikrobiyal Hazırlama Ve Uygulama
 
Dr. H. Özgür ARTUNAY
13.20 - 14.00 Tartışma
 
EĞİTMEN(LER) Tüm Eğitmenler
Dr. Ali Rıza Cenk ÇELEBİ
Dr. Erdem ERİŞ
Dr. H. Özgür ARTUNAY
Dr. Abdurrahman SARMIŞ (Misafir/Eğitmen) (İstanbul Göztepe Prof Dr. Süleyman Yalçın Şehir Hastanesi Mikrobiyoloji ve Klinik Mikrobiyoloji Kliniği)
Dr. Elvan Alper ŞENGÜL
Dr. Elif Betül TÜRKOĞLU ŞEN