Genel Bilgiler / General Information

Laboratuvar Tarihi / Lab Date
18 Haziran 2023, Pazar
18 June 2023, Sunday

Laboratuvar Dili / Lab Language
Laboratuvarın bilimsel dili Türkçe olacaktır. 
The scientific language of the lab will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
18 Haziran 2023 tarihinde saat 10:00 - 14:00 arasında açık olacaktır.
It will be open from 10:00 am to 02:00 pm on 18 June 2023.

Katılım Sertifikası / Certificate of Participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları laboratuvar sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance lab certificates will be send after lab via mail.

Davet Mektubu / Invitation Letter
Oküler Enfeksiyonlar Birimi Beceri Aktarım Laboratuvarını (BAL)'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
TOA OI Society of Ocular Infections Skills Transfer Lab upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.