Davet

Değerli Meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği Oküler Onkoloji Birimi tarafından 27 Mayıs 2023 tarihinde Ankara TODEM’de saat: 09:00 – 13:00 arasında düzenlenecek olan Beceri Aktarım Kursu (BAK)’nun konusu “Göz Kapağı Tümörleri” olarak belirlenmiştir.

Göz kapağı tümörleri, Oküler Onkoloji alanında en sık karşılaşılan hastalıklardan biridir. Bu kursta, göz kapağının iyi ve kötü huylu tümörlerinin klinik özellikleri, tanı yöntemleri, ayırıcı tanı ve tedavilerinin, konularında deneyimli aktif üyelerimiz tarafından anlatılması planlanmıştır.

Kursumuz, teorik ve interaktif grup çalışması olmak üzere iki bölümden oluşmaktadır. Grup çalışması, olgu örnekleri üzerinde interaktif tartışma şeklinde yapılacaktır.

Konuya ilgi duyan meslektaşlarımızı 27 Mayıs 2023 tarihinde Ankara’da düzenleyeceğimiz “Göz Kapağı Tümörleri” konulu BAK’na davet ediyoruz.


Saygılarımla,
TOD Oküler Onkoloji BYK Adına
Prof Dr Hülya Gökmen
TOD Oküler Onkoloji Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

Ocular Oncology Society of the Turkish Ophthalmology Association has organized a Skill Transfer Course (STC) on "Tumors of the Eyelid." This course will take place at Ankara TODEM on May 27, 2023, from 09:00 to 13:00.

Eyelid tumors are among the most prevalent conditions in Ocular Oncology. During this course, our experienced active members plan to discuss the clinical characteristics, diagnostic techniques, differential diagnoses, and treatment options for both benign and malignant eyelid tumors. The course will be divided into two parts: theoretical instruction and interactive group work. The group work will involve interactive discussions centered around case examples.

We encourage colleagues with an interest in this topic to attend the STC on "Tumors of the Eyelid" in Ankara on May 27, 2023.


Yours Sincerely,
On Behalf of the Executive Committee
Hulya Gokmen MD, Professor of Ophthalmology
Chair of TOA Ocular Oncology Society