Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Onur Konuk

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanı / TOA Honorary President
Dr. Berati Hasanreisoğlu
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. Ziya Kapran
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Huban Atilla
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Feyza Önder
Dr. Kıvanç Güngör Dr. Emrullah Taşındı
Dr. S. Uğur Keklikçi Dr. Banu Turgut Öztürk
Dr. Fatih Mehmet Mutlu Dr. Gürsel Yılmaz
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

OKÜLER ONKOLOJİ BİRİMİ
TOA SOCIETY OF OCULAR ONCOLOGY SOCIETY
Birim Başkanı /Chair
Dr. Hülya Gökmen
Birim Sekreteri / Secretary
Dr. Ahmet Kaan Gündüz
Birim Eğitim Temsilcisi / Training Representative
Dr. Yusuf Uysal
Birim Yürütme Kurulu Üyeleri / Executive Board
Dr. Hülya Gökmen Dr. Ahmet Kaan Gündüz
Dr. Samuray Tuncer Dr. Murat Tunç
Dr. Yusuf Uysal