Bilimsel Program / Scientific Program
Göz Kapağı Tümörleri / Tumors of the Eyelid
09:00 - 13:00
Beceri Aktarım Kursu
/ Skills Transfer Course
  Kurs Sonrası Bilgi Yoklaması / Opening
  Moderatörler / Moderators: Dr. Ahmet Kaan Gündüz
09:00 - 09.10 Açılış / Opening Ceremony
09:10 - 09:30 Benign Kapak Tümörlerinde Klinik
Clinical Features of Benign Eyelid Tumors
Dr. İrem Koç
09:30 - 09:50 Malign Kapak Tümörlerinde Klinik
Clinical Features of Malignant Eyelid Tumors
Dr. Yusuf Uysal
09:50 – 10:00 Mola / Break
10:00 - 10:20 Kapak Tümörlerinde Tedavi
Treatment of Eyelid Tumors
Dr. Ahmet Kaan Gündüz
10:20 – 10.30 Oda Dağılımı
Room Distribution
 
10:30 – 12:45 Oda İnteraktif Grup Çalışmaları (3 Grup) / Interactive Group Studies (3 Groups)
  Oda 1: GÖZ KAPAĞI TÜMÖRLERİNDE KLİNİK VE TEDAVİ-VAKA TEMELLİ TARTIŞMA
Room Number 1: CLINICAL AND TREATMENT IN EYELID TUMORS-CASE-BASED DISCUSSION
Dr. İrem Koç
  Oda 2: GÖZ KAPAĞI TÜMÖRLERİNDE KLİNİK VE TEDAVİ-VAKA TEMELLİ TARTIŞMA
Room Number 2: CLINICAL AND TREATMENT IN EYELID TUMORS-CASE-BASED DISCUSSION
Dr. Yusuf Uysal
  Oda 3: GÖZ KAPAĞI TÜMÖRLERİNDE KLİNİK VE TEDAVİ-VAKA TEMELLİ TARTIŞMA
Room Number 3: CLINICAL AND TREATMENT IN EYELID TUMORS-CASE-BASED DISCUSSION
Dr. Ahmet Kaan Gündüz
12:45 – 13:00 Tartışma – Kapanış
Discussion – Closing Remarks