Davet

Değerli meslektaşlarım,

Türk Oftalmoloji Derneği (TOD) Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu (ORR) Birimi’nin düzenleyeceği ‘Az Görme Rehabilitasyonu’ konulu ‘Beceri Aktarım Kursu’muza, sizleri ORR Birimi adına davet etmekten onur duyarım.

Uygulamalı olarak gerşekleştirilecek olan kursumuzun programı ORR birimi aktif üyelerinin değerli katkıları ile düzenlenmiş olup, kursumuzda eğitmenlerimizin öğretmeyi hedeflediği becerilerin kazandırılmasını temel alacak şekilde, toplam 3 odada eğitim verilecektir. Her odada eğitim süresi 50 dakika olup, kursun verimli geçmesi ve uygulamalı olarak en ideal etkileşimli beceri aktarımının gerçekleştirilebilmesi için odalarda kursiyer sayısı 8 ile sınırlı tutulacak ve kursa başvuru sırasına göre 24 kişi kabul edilecektir.

Kursumuzda, meslektaşlarımıza, az gören bireylerde ve özellikle az gören çocuklarda, bireylerin hedefleri doğrultusunda yaşam kalitelerini yükseltecek görsel rehabilitasyon yöntemlerinin uygulamalı olarak aktarılması hedeflenmiştir. Görsel rehabilitasyon, çağdaş göz sağlığı hizmetlerinin en önemli bileşenlerinden birisidir. Gerekli medikal ve/veya cerrahi tedaviye karşın, yeterli görme fonksiyonunun kazanılamadığı durumlarda, bireyin hedefleri doğrultusunda planlanır. Amaç, bireylerin yaşam kalitesini yükseltmek, az gören bireyleri bağımsız, üretici ve yaşamdan zevk alabilen kişiler haline getirebilmektir. Tüm yaş gruplarına uygulanmakla birlikte, görmenin henüz geliştirilebilir olduğu bebeklik ve erken çocukluk çağında önceliklidir. Genel sağlık hizmetleri gibi 3 basamaklı olarak sunulur. Her göz hekimi , az gören bireylerin görsel rehabilitasyon hizmetlerine ulaşması konusundaki rolünü iyi benimsemelidir.

Kursa katılacak meslektaşlarımızın, kurstan önce Birim kitabımızın (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) ilgili bölümlerini okuyarak ve Mart 2017 tarihli kursumuza ait video kayıtlarının ilgili bölümlerini ( TOD TV) izleyerek gelmeleri kurstaki ünteraktiviteyi ve kursun verimini arttıracaktır.

Uygulamalı ‘Beceri Aktarım Kursu’muzun planlanması ve gerçekleşmesinde bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak eğitmenlerimize şimdiden çok teşekkür ederim.

Coronavirüsün gölgesinde, uzun ve hepimiz için zorlu geçen iki yılın ardından, ORR birimi olarak tekrar yüz yüze koşullarda-uygulamalı olarak yapılacak ORR kursumuzda bir arada olmaktan çok mutluyuz!

Az görme ve re/habilitasyonunda temel ve ileri yöntemlerin konusunda uzman eğitmenlerimiz tarafından sizlere aktarılacağı, yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımının olacağı ‘Beceri aktarım kursu’muza katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağız.


Sevgi ve saygılarımla,
Dr. Sedef Kutluk
TOD Optik, Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Başkanı


Invitation

Dear Colleagues,

It’s my great honor to invite you to the 'Interactive Skill Transfer Course - Low Vision Re/habilitation' on behalf of the Turkish Ophthalmological Association (TOA) – Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR).

The program of our hands-on course has been made with the valuable contributions of the active members of TSORR and he 'Low Vision re/habilitation - Skill Transfer Course' will consist of 3 rotating back-to-back 50-minute applied sessions. To allow for the interactivity needed for skill transfer, the participant number for each session will be limited to 8 per session and 24 total attendees will be admitted on a first-come, first-served basis.

Our course aims to teach our colleaques the visual rehabilitation methods that will increase the quality of life of individuals with low vision and especially children with low vision, in line with their goals. Visual rehabilitation is one of the most important components of current eye care practice. It is planned in line with the goals of the individual in cases where adequate visual function cannot be gained despite the necessary medical and/or surgical treatment.The aim is to improve the quality of life of individuals, to make individuals with low vision independent, productive and able to enjoy life. Although it is applied to all age groups, it is a priority in infancy and early childhood when vision is still developing. It is offered in 3 steps like general health services. Every ophthalmologist should embrace their role in helping individuals with low vision reach visual rehabilitation services.

Due to the content-heavy nature of the skill transfer course, we suggest that the participants read the relevant parts of the TOA-TSORR’s book (‘Optik Refraksiyon, Rehabilitasyon Temel Bilgiler’ TOD Eğitim yayınları No: 12 2010) and watch the video recordings of the ‘Esat Işık course’ from March 2017 (TOD TV https://todakademisi.com/) in advance.

I would like to express my deepest gratitude to all our trainers for their help in planning, executing, and evaluating this program and also thank them in advance for their generosity and effort.

After two long and challenging years in the shadow of the coronavirus,, we are very happy to be together again in person!

We will be happy and honored by your participation in our ‘Skill transfer course’, where basic and advanced methods in ‘Low vision re/habilitation’ will be taught to you by our expert trainers and where intensive knowledge and experience will be shared. Once again, I would like to cordially invite you all to the course on behalf of the TSORR.


Best Regards,
Sedef KUTLUK, MD
Chair of TOA Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation (TSORR)