Bilimsel Program / Scientific Program

Kursiyerler sekizer kişilik gruplar halinde üç odada aynı anda 50’şer dakikalık eğitim alacaklardır. Her kurs sonrası 15 dakika ara verilecek ve bir odada eğitim alan kursiyerler takip eden odaya geçecekler, böylece program sonunda üç odadaki kurs eğitimini tamamlayacaklardır.

Az Görme Rehabilitasyonu / Low Vision Rehabilitation
09:00 - 12:10
Beceri Aktarım Kursu
/ Skills Transfer Course
09:00 - 09:10 Açılış Konuşması / Opening Speech Dr. Aysun İdil
  Kurs Hakkında Bilgilendirme / Grupların Odalara Dağıtılması
Information About the Course / Distribution of Groups to Rooms
09:10 - 10:00 Kurs 1 / Course 1
10:00 - 10:10 Ara / Coffee Break
10:10 - 11:00 Kurs 2 / Course 2
11:00 - 11:10 Ara / Coffee Break
11:10 - 12:00 Kurs 3 / Course 3
12:00 – 12:10 Kapanış Konuşması / Closing Speech Dr. Aysun İdil

Uygulamalı Kurs Odaları - Konular ve Eğitmenler / Practical Course Rooms - Topics and Instructors
ODA 1
ROOM 1
Temel Az Görme Rehabilitasyonu: Poliklinik Koşullarında Yapılabilecek Muayene ve Rehabilitasyon Yöntemleri
Basic Low Vision Rehabilitation: Examination and Basic Rehabilitation Methods That Can Be Done in Outpatient Clinics
Dr. Ayşen Topalkara
Dr. Bayazıt İlhan
Dr. Doğan Ceyhan
ODA 2
ROOM 2
Az Görme Rehabilitasyonunda İleri Yöntemler: Teleskoplar, Yazılım Programları, Elektrooptik Sistemler, Peli Lensi, Mikroperimetri
Advanced Low Vision Rehabilitation Methods. Telescopes, Software, Electrooptical Systems, Peli Lens, Microperimetry
Dr. Aysun İdil
Dr. Nedime Şahinoğlu Keşkek
Dr. Deniz Altınbay
ODA 3
ROOM 3
Az Gören Çocuklarda Görsel Habilitasyon
Visual Habilitation in Children with Low Vision
Dr. Zuhal Özen Tunay
Dr. Damla Ergintürk
Dr. Kadriye Erkan Turan