Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
26 Haziran 2022, Pazar
26 June 2022, Sunday

Kurs Dili / Course Language
Kursun bilimsel dili Türkçe olacaktır.
The scientific language of the course will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
26 Haziran 2022 tarihinde saat 09:00 - 12:10 arasında açık olacaktır.
It will be open from 09:00 to 12:10 on 26 June 2022.

Katılım Sertifikası / Certificate of Participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance course certificates will be send after course via mail.

Davet Mektubu / Invitation Letter
TOD Optik Refraksiyon ve Az Görme Rehabilitasyonu Birimi Beceri Aktarım Kursu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
TOA Society of Optics, Refraction and Low Vision Rehabilitation skills transfer course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.