Genel Bilgiler / General Information

Kurs Tarihi / Course Date
18 Haziran 2023, Pazar
18 June 2021, Sunday

Kurs Dili / Course Language
Kursun bilimsel dili Türkçe olacaktır.
The scientific language of the course will be Turkish.

Toplantı Danışma ve Kayıt Masası Çalışma Saatleri / Meeting and Registration Desk Working Hours
18 Haziran 2023 tarihinde saat 09:00 - 13:00 arasında açık olacaktır.
It will be open from 09:00 am to 01:00 pm on 18 June 2023.

Katılım Sertifikası / Certificate of Participation
Tüm katılımcılara katılım sertifikaları kurs sonrası mail ile gönderilecektir.
Attendance course certificates will be send after course via mail.

Davet Mektubu / Invitation Letter
Oküler Travmatoloji ve Medikolegal Oftalmoloji Birimi Beceri Aktarım Kursu'na kayıt yaptıran katılımcılara talep ettikleri takdirde kurumlarından izin almaları amacı ile Organizasyon Sekretaryası tarafından davet mektubu gönderilecektir.
TOA Society of Ocular Trauma and Medicolegal Ophthalmology skills transfer course upon request, an invitation letter will be sent to the participants by the Organization Secretariat to obtain permission from their institutions.