Davet

Değerli Meslektaşlarımız,

Türk Oftalmoloji Derneği Prematüre Retinopatisi Multidisipliner Çalışma Grubu olarak düzenlediğimiz Sanal Beceri Aktarım Kursu, 06 Mayıs 2021 tarihinde gerçekleştirilecektir.

Kurs programı, Tıbbi Retina Birimi, Vitreoretinal Cerrahi Birimi ve Şaşılık Birimi’nin katkıları ile düzenlenmiştir. Prematüre Retinopatisi (ROP) konusunda önemli başlıklar, olgu örnekleri ile sunulacak ve kursun son kısmında küçük gruplar ile soru-cevap-tartışma bölümü yer alacaktır. Konu başlıkları arasında; Uluslar arası ROP sınıflaması (ICROP) ve sınıflamadaki yenilikler, ROP muayene teknikleri, Tip 2 ROP takibi, Tip 1 ROP tanımı ve tedavisi, Lazer tedavisinin ipuçları, Agresif posterior ROP olgularının yönetimi, Anti-VEGF uygulaması ipuçları, muayeneyi zorlaştırıcı faktörlerin varlığında ve tedavi sonrası nüks veya cevapsızlık durumlarında yaklaşım ve prematüre bebeklerin uzun dönem takibi yer almaktadır.

Prematüre retinopatisinin, klinik pratiğe yönelik olarak, yoğun bilgi ve tecrübe paylaşımı ile ele alınacağı ROP Beceri Aktarım kursuna katılımınızdan mutluluk ve onur duyacağız.

Bu projenin gerçekleşmesinde desteğini esirgemeyen Türk Oftalmoloji Derneği Merkez Yürütme Kurulu’na, TODEM Koordinatörlüğü’ne ve bilgi ve deneyimleri ile değerli katkılarını sunacak konuşmacılarımıza çok teşekkür ederiz.

Sağlıkla, bir arada, yüz yüze gerçekleştirebileceğimiz bilimsel toplantılarımızda en kısa zamanda görüşebilmeyi diliyor ve 06 Mayıs 2021 tarihinde yapılacak olan Prematüre Retinopatisi Sanal Beceri Aktarım Kursu’na sizleri davet ediyoruz.


Sevgi ve saygılarımızla,


Invitation

Dear Colleagues,

TOD Retinopathy of Prematurity Virtual Skills Transfer Course, which we organized as the Turkish Ophthalmological Association Premature Retinopathy Commission, will be held on 06 May 2021.

The course program was organized with the contributions of the Medical Retina Unit, Vitreoretinal Surgery Unit, and Strabismus Unit. Important topics about Retinopathy of Prematurity (ROP) will be presented with case examples, and a question-answer-discussion section with small groups will take place in the last part of the course. The subject headings are International Classification of ROP (ICROP) and innovations in classification, ROP examination techniques, Type 2 ROP follow-up, Type 1 ROP definition and treatment, tips of Laser treatment, management of aggressive posterior ROP cases, tips of Anti-VEGF application, the approach in case of relapse or non-responsiveness and long-term follow-up of premature babies.

We will be delighted and honored for your participation in the ROP Skill Transfer course where retinopathy of prematurity will be addressed with intensive knowledge and experience sharing for clinical practice.

We are grateful to the Turkish Ophthalmological Association Central Executive Board and TODEM Coordinator for their support in the realization of this project, and we would like to thank to our speakers who will provide valuable contributions with their knowledge and experience.

We invite you to the Retinopathy of Prematurity Virtual Skills Transfer Course to be held on May 06, 2021.

Hope to meet you in future face-to-face scientific meetings as soon as possible.


Best Regards,