Kurullar / Committees
Beceri Aktarım Programları Koordinatörü / Skills Transfer Programs Coordinator
Dr. Reha Ersöz

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ GENEL MERKEZ YÖNETİM KURULU
TURKISH OPHTHALMOLOGICAL ASSOCIATION ADMINISTRATIVE BOARD
TOD Onursal Başkanları / TOA Honorary Presidents
Dr. Demir Başar Dr. Sunay Duman
TOD Genel Başkanı / TOA President
Dr. İzzet Can
TOD Genel Sekreteri / TOA Secretary General
Dr. Ziya Kapran
Genel Merkez Yönetim Kurulu Üyeleri / TOA Administrative Board
Dr. Huban Atilla Dr. Remzi Avcı
Dr. Banu Bozkurt Dr. Mehmet Necdet Cinhüseyinoğlu
Dr. Sait Eğrilmez Dr. Kıvanç Güngör
Dr. Onur Konuk Dr. Feyza Önder
Dr. Emrullah Taşındı  
TOD İnternet Sorumlusu / TOA Webmaster
Dr. Kıvanç Güngör

TÜRK OFTALMOLOJİ DERNEĞİ PREMATURE RETİNOPATİSİ MULTİDİSİPLİNER ÇALIŞMA GRUBU
TOA RETINOPATHY OF PREMATURITY MULTIDISCIPLINARY WORKING GROUP
Komisyon Başkanı /Chair
Dr. Ziya Kapran
Komisyon Üyeleri / Commission Members
Dr. Solmaz Akar Dr. İmren Akkoyun
Dr. Huban Atilla Dr. Hikmet Başmak
Dr. Tülin Berk Dr. Gökhan Çelik
Dr. Sadık Görkem Çevik Dr. Ali Hakan Durukan
Dr. Erdem Eriş Dr. Nazmiye Erol
Dr. Sabit Kimyon Dr. Şengül Özdek
Dr. Banu Turgut Öztürk Dr. Selçuk Sızmaz
Dr. Emine Sukgen Dr. İrfan Perente
Dr. Zuhal Özen Tunay Dr. Meral Yıldız